Master of Business Administration (MBA)

Zarządzanie w Turystyce

Program studiów i organizacja

Czas trwania: 2 semestry, 60 ECTS

Tryb niestacjonarny (sobota/niedziela)

Moduł I
Sektor  turystyczny  w Polsce i w krajach UE

 • Sektor publiczny: MSiT,  PPL, TFG i inne
 • Niepubliczne instytucje turystyczne
 • PIT i regionalne izby turystyczne
 • Trójszczeblowy system organizacji turystyki: POT – ROT – LOT
 • Usługi turystyczne w Polsce i UE – analiza
 • Sektor obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń i gwarancji turystycznych

Moduł II
Zarządzanie przewozami lotniczymi

 • przewoźnicy regularni
 • linie low-cost, czartery, transportowe i specjalne
 • lotniska w Polsce z uwzględnieniem PPL, samorządowych, publiczno-prywatnych, projekty planowane CPK, Radom
 • współpraca z lotniskami lokalnymi
 • specyfika kontraktów czarterowych, taryfy specjalne, taryfy grupowe

Moduł III
Zarządzanie hotelami

 • sieci hotelowe polskie i zagraniczne
 • hotele koncepcyjne, butikowe, specjalne
 • kwatery, apartamenty, domy wczasowe, kempingi, agroturystyka
 • systemy rezerwacyjne, zarządzanie sprzedażą miejsc
 • współpraca z GDS, booking.com, touroperatorami, porównywarki ofert
 • formatowanie procesów w zarządzaniu hotelem

Moduł IV
Zarządzanie sprzedażą w biurach podróży

 • kanały własne, programy lojalnościowe
 • franchising, omnichannel
 • systemy agencyjne, partnerskie, mobilni doradcy klienta
 • internet, social media, aplikacje mobilne i tabletowe
 • współpraca z kontrahentami, organizacjami turystycznymi i upsale w destynacjach zagranicznych

Moduł V
Zarządzanie ryzykiem w turystyce

 • kontrakty typu gwarancja, allotment, future, forward
 • ryzyko na kursach walut i sposoby zabezpieczeń
 • ryzyko na cenach ropy naftowej i innych składnikach transportowych
 • zarządzanie ryzykiem zdarzeń politycznych, zjawisk naturalnych, crisis management
 • windykacja od kontrahentów krajowych i zagranicznych
 • upadłości, bankructwa, nieściągalne należności

Moduł VI
Zarządzanie w organizacjach turystycznych

 • marketing
 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie zmianą i ryzykiem
 • Zarządzanie talentami i zasobami ludzkimi (HR)
 • E-marketing, Social Media, Brand Management i PR
 • Zarządzanie projektami
 • Strategie marketingowe i biznesowe

Moduł VII
Przywództwo w zarządzaniu instytucjami sektora turystycznego

 • Mentoring
 • Rozwój osobisty
 • przywództwo i kierowanie ludźmi
 • negocjacje i mediacje
 • etyka biznesu i CSR
 • psychologia zarządzania i decyzji menedżerskich

Moduł VIII
Systemy rezerwacyjne i e-technologie w branży turystycznej

 • platformy typu GDS: Amadeus, Travelport, Sabre,
 • systemy BTB w branzy hotelowej, samolotowej, low-cost, booking.com, Airbnb.com, google
 • systemy własne biur podrózy, multiagencyjne, rent a car, ubezpieczeń turystycznych i inne
 • systemy B2C: internet, social media
 • hurtownie danych turystycznych na przykładzie MDS Webservice

Moduł IX
Prawo w zarządzaniu turystyką

 • podstawy prawne organizacji sektora turystycznego
 • prawa konsumenckie i ochrona klienta linii lotniczych i biur podróży
 • prawna odpowiedzialność menedżerów podmiotów turystycznych
 • prawo pracy
 • regulacje unijne i międzynarodowe
 • ubezpieczenia działalności w kraju i zagranicą
 • sytuacje nadzwyczajne, siła wyższa

Moduły dla specjalności: zarządzanie turystyką regionów

Produkt turystyczny jako narzędzie rozwoju regionów

 • Produkt turystyczny napędem rozwoju regionów
 • Atrakcyjność turystyczna regionów
 • Tworzenie produktu turystycznego
 • Komercjalizacja produktu turystycznego
 • Produkt turystyczny jako marka regionu
 • Działania marketingowe i promocja produktu turystycznego

Turystyka w Jednostkach Samorządu Terytorialneg

 • Rola i zadania JST w kontekście rozwoju turystyki
 • Polityka turystyczna regionalna i lokalna
 • Plany i strategie rozwoju turystyki
 • Rola przemian przestrzennych w rozwoju turystyki regionów
 • Marketing terytorialny
 • Współpraca międzysektorowa i jej wpływ na rozwój turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym

Turystyka zrównoważona

 • Cele turystyki zrównoważonej na obszarze recepcji turystycznej
 • Środowisko naturalne, a rozwój turystyki regionów
 • Kulturowe aspekty rozwoju turystyki w regionach
 • Długotrwały rozwój społeczno – gospodarczy regionu w kontekście zrównoważonego rozwoju turystyki
 • Turystyka alternatywna
 • Etyczne aspekty turystyki zrównoważonej
 • Negatywny wpływ rozwoju turystyki regionów

Gospodarka turystyczna

 • Gospodarka turystyczna Polski na tle UE i świata w odniesieniu do poziomu regionalnego.
 • Regionalny wymiar gospodarki turystycznej
 • Nowe trendy i potrzeby w turystyce w kontekście rozwoju regionalnego
 • System podatków i opłat w turystyce
 • Kulturowe aspekty rozwoju turystyki w regionach
 • Turystyka jako czynnik przemian ekonomicznych i społecznych w regionach.
 • Zmiany na rynku pracy oraz ich wpływ na zatrudnienie w turystyce poziomu regionalnego i lokalnego

Moduły dla specjalności: Zarządzanie w biznesie turystycznym

Case studies

 • naturalne przywództwo i coaching – sesje warsztatowe
 • compliance – wspólne wzorce i zapewnienie zgodności w działalności biznesowej
 • wystąpienia publiczne – warsztaty
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych – zajęcia w grupach
 • protokół biznesowy i zasady współpracy
 • HR – zarządzanie zespołem biznesowym w turystyce

Turystyka tematyczna – nowe trendy rynkowe

 • turystyka pielgrzymkowa, eventowa, sportowa, incentive, teambuilding, incoming
 • rozwój rynku usług turystyki tematycznej
 • trendy w turystyce medycznej i uzdrowiskowej, Spa i wellnes
 • obsługa pacjenta zagranicznego – aspekty kulturowe i styl życia
 • opieka nad klientem w turystyce tematycznej
 • certyfikacja usług, aspekty prawne i ubezpieczenia w turystyce tematycznej

Zarządzanie własnym przedsiębiorstwem turystycznym

 •  sprawy formalne: zgody, licencje, wpisy, gwarancje, ubezpieczenia
 • umowy handlowe: pośrednictwo agencyjne, brokerskie, własne
 • zarządzanie sprzedażą na odległość
 • generowanie leadów i konwersja na sprzedaż
 • kanały komunikacji z klientami
 • rozliczenia i księgowość
 • modele biznesowe

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • zaliczenie testu końcowego z programu studiów (przeprowadzonego w formie online – test jednokrotnego wyboru po ostatnich zajęciach)

Opłaty promocyjne

(DOBROWOLNE)

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.