Master of Business Administration (MBA)

Zarządzanie w Turystyce

REKRUTACJA NA NOWĄ EDYCJĘ DO 30 września 2023 LIMIT MIEJSC!

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW (IOS) REKRUTACJA W KAŻDYM CZASIE!

REKRUTACJA NA NOWĄ EDYCJĘ DO 
30 września 2023 LIMIT MIEJSC!

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW (IOS)
REKRUTACJA W KAŻDYM CZASIE!

Rekrutacja trwa

LIMIT MIEJSC

#edukacjadlasukcesu

#educationforsuccess

Decyduje kolejność zgłoszeń

Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) organizowane przez Collegium Humanum w partnerstwie z Apsley Business School w Londynie to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe w Polsce kwalifikacje menedżerskie, które uzyskały Klasę Profesjonalną w Ratingu Programów MBA Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum 2020.

MBA są przeznaczone dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.

Moduły programu MBA wynikają z potrzeb praktyki menedżerskiej i realizowane są przez wybitnych i doświadczonych praktyków z Polski i zagranicy w systemie .

Program studiów MBA realizowanych w 100% poprzez wykorzystanie technik kształcenia zdalnego pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych oraz nadzorczych w dowolnym miejscu oraz czasie.

Absolwenci studiów MBA nabywają uprawnienia:

– do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

Wykłady, warsztaty i webinaria w formie najlepszej jakości materiałów video w ramach modułów studiów MBA prowadzą wybitni wykładowcy praktycy. Materiały dydaktyczne (video, prezentacje, testy i zadania) są dostępne na nowoczesnej platformie e-learningowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Absolwenci studiów MBA zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

MBA w Collegium Humanum podlegają rygorystycznej ocenie i ciągłemu doskonaleniu w ramach członkostwa w Business Graduates Association (BGA) należącym do BGA&AMBA w Londynie. Uczelnia należy do Pracodawców RPCEEMANthe International Association for Management Development in Dynamic SocietiesKonferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP), a także Principles for Responsible Management Education (PRME) – działającego pod auspicjami ONZ, The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) w USA, oraz International Network for Quality Assurance Agencies (INQAAHE).

Akredytacje i członkostwa

ATUTY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zarządzanie w Turystyce

Wykłady i praktyczne ćwiczenia

w soboty i niedziele (w centrum Warszawy)

Prestiżowi wykładowcy

Zajęcia są prowadzone przez czołowych polskich menedżerów turystyki i specjalistów międzynarodowego biznesu turystycznego

Personalny kontakt z wykładowcami

Dzięki prowadzeniu zajęć w kameralnych grupach (max. 30 osób), możliwa jest szeroka dyskusja z wykładowcami, indywidualne rozmowy i konsultacje

Jasne i rzeczowe przekazywanie wiedzy

Przekazywanie trudnej wiedzy prawniczej i technicznej, odbywa się w jasny, rzeczowy, dostosowany do potrzeb Słuchaczy sposób;

Praktyczne podejście

W ramach warsztatów case study uczestnicy poznają praktyczne aspekty zarządzania turystyką. Podkreślenia wymaga nacisk na rozwijanie kompetencji miękkich w ramach managementu turystycznego.

Ujęcie specjalistyczne

Studia obejmują zajęcia specjalistyczne w obszarach: zarządzanie turystyką regionów oraz zarządzanie biznesem turystycznym.

Kadra naukowa

mgr Maciej Nykiel, EMBA

Paweł Niewiadomski

Prezes Polskiej Izby Turystyki

Marcin Mączyński

V- ce prezes, sekretarz generalny Izba Hotelarstwa RP

Dr Dominik Borek

Radca prawny,
Dyrektor w Departamencie Ministerstwa Sportu i Turystyki

Dr Artur Kasprowicz

Wykładowca z zakresu turystyki i zarządzania

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.