Master of Business Administration

Zarządzanie w Turystyce

Rekrutacja trwa

LIMIT MIEJSC

#edukacjadlasukcesu

#educationforsuccess

Studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) – Zarządzanie w turystyce- organizowane przez Collegium Humanum we współpracy z Apsley Business School w Londynie są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi otwartych na osobisty rozwój umiejętności przywódczych oraz osiągnięcia sukcesu w  zarządzania  w turystyce i szeroko rozumianym biznesie turystycznym.

Studia Executive MBA Zarządzanie w turystyce są skierowane do menedżerów i organizatorów turystyki uwzględniające najnowsze międzynarodowe trendy w zarządzaniu turystyką oraz specyfikę polskiego rynku turystycznego. Ideą studiów jest wykorzystanie potencjału menedżerskiego wybitnej kadry wykładowców- praktyków zarządzania w turystyce dla podniesienia  kompetencji polskich organizatorów turystyki oraz partnerska wymiana opinii, pomysłów i doświadczeń w celu usprawnienia i unowocześnienia rynku turystycznego w naszym kraju.

Poprzedni
Następny

Program studiów Executive MBA pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych oraz nadzorczych w obszarze zarządzania biznesem turystycznym.

Koncepcja studiów opiera się na modułach, obejmujących praktyczne przygotowanie w obszarze sektora Travel  oraz  rozwój kompetencji menedżerskich wchodzących w zakres studiów Executive MBA. Zróżnicowanie rynku turystycznego zostało uwzględnione poprzez wprowadzenie dwóch specjalności: zarządzanie turystyką regionów oraz zarzadzanie biznesem turystycznym.

Absolwenci studiów podyplomowych Executive MBA nabywają kompleksowe spojrzenie na zarządzanie i rozwój, doskonaląc swoją wiedzę, kompetencje, umiejętności i stając się tym samym renomowanymi specjalistami oraz ludźmi na drodze do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Podstawowe moduły studiów podyplomowych w programie Executive MBA oparte są na konkretnych potrzebach praktyki menedżerskiej, realizowane przez wybitnych specjalistów (praktyków) z Polski i zagranicy w systemie case study.

Absolwenci studiów podyplomowych MBA nabywają spełnienie kryterium wykształcenia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarzadzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182).

Rekrutacja na nową edycję do 31 stycznia

ATUTY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zarządzanie w Turystyce

Wykłady i praktyczne ćwiczenia

w soboty i niedziele (w centrum Warszawy)

Prestiżowi wykładowcy

Zajęcia są prowadzone przez czołowych polskich menedżerów turystyki i specjalistów międzynarodowego biznesu turystycznego

Personalny kontakt z wykładowcami

Dzięki prowadzeniu zajęć w kameralnych grupach (max. 30 osób), możliwa jest szeroka dyskusja z wykładowcami, indywidualne rozmowy i konsultacje

Jasne i rzeczowe przekazywanie wiedzy

Przekazywanie trudnej wiedzy prawniczej i technicznej, odbywa się w jasny, rzeczowy, dostosowany do potrzeb Słuchaczy sposób;

Praktyczne podejście

W ramach warsztatów case study uczestnicy poznają praktyczne aspekty zarządzania turystyką. Podkreślenia wymaga nacisk na rozwijanie kompetencji miękkich w ramach managementu turystycznego.

Ujęcie specjalistyczne

Studia obejmują zajęcia specjalistyczne w obszarach: zarządzanie turystyką regionów oraz zarządzanie biznesem turystycznym.

Kadra naukowa

mgr Maciej Nykiel, EMBA

Paweł Niewiadomski

Prezes Polskiej Izby Turystyki

Marcin Mączyński

V- ce prezes, sekretarz generalny Izba Hotelarstwa RP

Dr Dominik Borek

Radca prawny,
Dyrektor w Departamencie Ministerstwa Sportu i Turystyki

Dr Artur Kasprowicz

Wykładowca z zakresu turystyki i zarządzania

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.